Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19
Orakon Studio W19

PAWEŁ GŁÓD

Paweł Głód. Tatuaże w niekolorze

Paweł dołącza do naszej pirackiej ekipy! Wpadajcie na  Wawrzyńca 19 porozmawiać z Pawłem o projektach przy filiżance kawy 😎

„Tatuuję w stylu realistycznym, najbardziej lubię duże czarno-białe projekty, z mocnym kontrastem, dużą ilością szczegółów, ale jednocześnie bardzo czytelne i wyraziste. Ważne żeby pozostały takie przez wiele lat, dlatego bardzo istotny jest ten duży kontrast, detale nie mogą być zbyt małe, a cały tatuaż musi mieć odpowiednią wielkość, dobrze dopasowaną do ciała. Najczęściej dostaję od klientów krótki opis tatuażu, kilka inspiracji i na podstawie tego przygotowuję projekt, szukając odpowiednich zdjęć, grafik i łącząc je w jedną, spójną kompozycję.” – Paweł Głód

👁‍🗨 Chcesz tatuaż od Pawła? Wyślij do nas wiadomość w sprawie terminu lub napisz bezpośrednio do Paweł Głód. Tatuaże w niekolorze !

ENG

Paweł joins our pirate team! Come to Wawrzyniec 19 to talk to Paweł about the projects with a cup of coffee 😎

„I tattoo in a realistic style, I like big black and white projects, with a strong contrast, lots of details, but also very clear and expressive .It is important that they remain so for many years, that’s why this contrast is very important, details can not be too small, and the whole tattoo must have the right size, well suited to the body, most often I get a short description of the tattoo, a few inspirations and based on this I prepare the project, looking for the right photos, graphics and combining them into one, coherent composition. ” – Paweł Głód

👁‍🗨 Do you want a tattoo from Paweł? Send us a message regarding the booking date or write directly to  Paweł Głód. Tatuaże w niekolorze !